Artikel 10: Overmacht

Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van de opdrachtnemer komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie de opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan de opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; werkstaking; werkliedenuitsluiting; ziekte; in-, uit- en/of doorvoerverbod; transportproblemen; niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers; storingen in de productie; natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

terug naar de inhoudsopgave